UMS Population Alert System

Contact Data Management

Tilaa PIN-koodi

   

Private Henkilökohtainen

Business Yritys yhteystieto

Yksityisyytesi

UMS järjestelmiä käytetään asukkaiden tiedottamiseen vesihuoltoon ja energianjakeluun liittyvissä poikkeustilanteissa.

Lisäksi järjestelmiä käytetään tärkeiden tiedotteiden välittämiseen kriittisten tapahtumien, kuten kaasuvuotojen, metsäpalojen tai tulvien yhteydessä.

UMS-järjestelmien käyttäjiä ovat vesi-, sähkö- ja jätehuoltoalan toimijat, kaupungit ja näiden aliurakoitsijat sekä poliisi ja pelastus.

Tiedotettavat henkilöt kerätään julkisista rekistereistä järjestelmän käyttäjän ja viranomaisten valtuutuksella.

Tässä verkkoportaalissa voit tarkastaa mitä tietoja sinusta tai yrityksestäsi on tallennettu. Voit myös tehdä muutoksia tietoihisi tai ottaa sinulle lähetettävät tiedotteet pois käytöstä.

UMS toimii vastuullisena tietojen käsittelijänä asiakkaidemme (rekisterinpitäjä) puolesta ja kerää seuraavat tiedot julkisista rekistereistä (mikäli saatavissa):

• Etu- ja sukunimi
• Katuosoite (alueelliset tiedotteet)
• Syntymäaika (tietoa käytetään varmistamaan että rekisteriin kuuluvat henkilöt ovat yli 16 vuotiaita)
• Sähköpostiosoite (Tiedotteet sähköpostin välityksellä)
• Lankaliittymänumero (Tiedottaminen ääniviestein)
• Matkapuhelinnumero (Tiedottaminen tekstiviestein)

UMS:n keräämiä ja käsittelemiä tietoja käytetään vain tiedottamistarkoituksiin eikä tietoja luovuteta muille osapuolille.

Katso myös tietosuojakuvauksemme:

https://www.umsalert.com/en/ums-privacy-statement/